SZCZECIN IDZIE DALEJ

Mimo trudnej sytuacji przedkładamy projekt budżetu na 2022 rok – kolejny rozwojowy budżet Szczecina. I chociaż warunki, w jakich powstawał, i w jakich będzie on realizowany są skomplikowane, niepewne, nieprzewidywalne idziemy dalej!

W wymiarze finansowym i formalnym celem prac nad dokumentem było zbilansowanie budżetu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zachowaniem zdolności do prowadzenia inwestycji.
W wymiarze wydatków bieżących konieczne były cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Mimo naszych starań, aby jak najmniej skutków decyzji przenosić na mieszkańców niezbędne okazały się regulacje – najczęściej inflacyjne – opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych.
W wymiarze strategicznym celem było zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców – przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycji, a w konsekwencji dalszego rozwoju Szczecina.

Dalej będziemy rozwijać się i zmieniać Szczecin na lepsze, dla obecnych i przyszłych mieszkańców!