Deficyt Budżetowy

Podstawowe dane budżetowe w latach 2021-2022:
Lp.Wyszczególnienie2021 r. Plan po zmianach2022 r. Projekt Zmiana
(3 – 2)
Dynamika
(3 / 2)
1.Dochody ogółem3 163 910 2042 973 331 618-190 578 58694%
2. Wydatki ogółem3 707 864 3033 322 879 529-384 984 77490%
3. Deficyt (1. – 2.)-543 954 099-349 547 911194 406 18864%

Na bilansowanie dochodów i wydatków prezentowanego projektu budżetu znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych, a w konsekwencji spadek dochodów z PIT o 129 mln zł. Kolejnym problemem były rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje (najczęściej inflacyjne), opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

W projekcie budżetu na 2022 rok główne kierunki wydatkowania to:

  • Inwestycje – 892 mln zł
  • Edukacja i nauka  – 867 mln zł
  • Pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 497 mln zł
  • Transport i komunikacja – 306 mln zł
  • Gospodarka komunalna – 231 zł zł

 

Udział w PIT w latach 2022 – 2025:

Na zmianach w PIT stracą głównie samorządy o wysokich dochodach z tego źródła, czyli np. Szczecin. Nawet jeśli przyjąć jednorazową, rządową rekompensatę wysokości 100 mln złotych, która ma być przekazana w 2021 roku – to w ubytek w udziale w PIT do 2025 roku wyniesie łącznie niemal pół miliarda złotych.

Ceny paliw i energii elektrycznej:

Galopujące ceny paliw i energii elektrycznej sprawiają, że w budżecie należy zabezpieczyć dodatkowe środku na ten cel. Prąd w porównaniu do ub. roku kosztuje blisko 3/4 więcej, a paliwo 1/4. W przypadku naszego miasta podwyżki mają wartość kilkunastu milionów złotych. To wszystko wpływa zatem na znaczny wzrost bieżących kosztów funkcjonowania miasta. 

Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. 

Mimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT, dzięki przestrzeganiu dyscypliny finansowej, w projekcie założono utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 209 mln zł.